Home | Amersfoort | Fotoverhalen | brandstofprijzen | webtech |

20 juli 2011: De Belgische Kei 50 jaar in Amersfoort.

In het zicht van een stoere stier en in de schaduw van een mooi stukje stadsmuur ligt op kop van de Kamp een blok steen. Mensen haasten zich er voorbij op weg naar de amersfoortse winkels en realiseren zich niet waar ze voorbij lopen. Toch ligt hier amersfoortse geschiedenis.

belgische kei in amersfoort

In 1960 horen de amersfoorters nog de echo van het geslaagde eeuwfeest van 1959. Zeven eeuwen Amersfoort is groots gevierd. Dat grootse gevoel wil men vasthouden. Er komt commissie van overleg met als doel: “het vasthouden van de landelijke bekendheid die Amersfoort zich heeft verworven tijdens de eeuwfeesten”.

De winkeliers in de binnenstad, zijn nog tegen een koopavond maar willen wel een feest van allure rondom het 300-jarig jubileum van de keitrekking. Zij denken aan uitgestoken vlaggen, gezellige muziek en attractieve terrasjes.

In deze sfeer komt dr. P. Glazema, directeur van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, met het plan de zomerfeesten te organiseren rondom de kei. Bij die feesten kan dan steeds een kei gehaald worden uit een ander land. De steensoort moet typerend zijn voor dat land. Zo ontstaat er dan een verzameling keien die uniek is voor ons land, een petrografisch park. Rondom het plaatsen van de kei kunnen dan feesten worden georganiseerd waarbij er een culturele uitwisseling kan zijn met het land van herkomst. Dit idee vindt gehoor.

In oktober 1960 wordt de stichting “Amersfoort in het Centrum” opgericht die het eerste keifeest gaat organiseren. Zij kiest voor een kei uit België, uit de steengroeve van Quenast. Er worden contacten gelegd met de belgische autoriteiten en de gemeente Amersfoort. Iedereen werkt mee, Amersfoort krijgt een belgische kei.

Op 19 juli 1961 wordt de kei op weg naar Amersfoort tegengehouden aan de grens bij Wernhout. De kei mag niet verder, er moet eerst 37 gulden omzetbelasting worden betaald. Nadat penningmeester Vernhout toezegt dit te regelen met de plaatselijke ontvanger van 's rijkbelastingen mag de kei door.

Daags daarna komt de kei aan in Amersfoort. De belgische chauffeur parkeert op het Smalle Pad en wacht op het bestuur. Tot zijn schrik begint de vrachtauto met de 18½ ton zware steen, weg te zakken in de berm en dreigt om te vallen. Er komt een kraanwagen van de heer Huurdeman uit Hoevelaken aan te pas om de wagen weer op de weg te krijgen. Daarna is het tijd voor een pint.

's Avonds wordt de kei door de belgische ambassadeur, zijne excellentie F.X. Baron van der Straten Waillet, officieel aan Amersfoort overgedragen. Hij bekent dat hij het keifeest eerst een beetje gek vond. Maar hij zegt te begrijpen dat ook een kei niet graag alleen is en nu zijn ze met zijn tweeën. Ook ziet hij de kei als hoeksteen tussen de belgisch-nederlandse vriendschap.

Er is een belgische tentoonstelling in de Zonnehof. Historische optochten trekken voorbij met o.a. Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak. Een Lunapark, een taptoe op de Hof, vuurwerk.

Zo begint Amersfoort aan de eerste van een reeks van veertig keifeesten die zal duren tot 2009. Al die tijd ligt de kei rustig op haar plaats, koopavonden en koopzondagen zijn gemeengoed geworden en generaties amersfoorters haasten zich langs haar op weg naar de winkels.

belgische kei in amersfoort

Naar het overzicht van de amersfoortse keien.

Geraapdpleegde bronnen:
1. Dagblad voor Amersfoort 22 maart 1960, blz. 5
2. Dagblad voor Amersfoort 19 mei 1960, blz. 3
3. Dagblad voor Amersfoort 31 mei 1960, blz. 5
4. Dagblad voor Amersfoort 29 oktober 1960, blz. 3
5. Dagblad voor Amersfoort 6 juni 1961, blz 3
6. Dagblad voor Amersfoort 12 juni 1961, blz 3
7. Dagblad voor Amersfoort 5 juli 1961, blz. 5
8. Dagblad voor Amersfoort 15 juli 1961, blz. 3
9. Dagblad voor Amersfoort 20 juli 1961, blz. 3
10. Dagblad voor Amersfoort 21 juli 1961, blz. 3 en 5
11. http://www.keistadfeesten.nl/
12. http://eropuit.blog.nl/kunst-cultuur/2009/09/10/amersfoort-viert-keistadfeesten-voor-het-laatst